Peter Reynders

plaats 17

Peter heeft twee passies: zijn fiets en zijn vrijwilligerswerk voor jongeren met autisme bij Autisme Limburg. Zo benut hij zijn talenten als opvoeder en bezorgt hij deze jongeren een mooie tijd in de vakanties. 

Zijn politieke interesse ligt bij de wereld. Maar wie globaal verandering wil, begint lokaal. Dat is ook steeds meer de boodschap die de Verenigde Naties brengt, nu de klimaatdoelstellingen zijn omgezet in strategische ontwikkelingsdoelen. Groen Genk heeft haar verkiezingsprogramma doorgelicht op het behalen van deze doelen. Daarom is Groen voor Peter de enige logische keuze. Groen zet stappen vooruit om de wereld ook in Genk structureel te veranderen: eerlijke handel steunen en promoten, ervoor zorgen dat het geld van de stad niet naar wapens en kinderarbeid gaat, onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen afbouwen, ervoor zorgen dat vluchtelingen in Genk een warm onthaal krijgen. Deze thema’s wil Peter de volgende zes jaar nog meer op de Genkse voorgrond krijgen.