Eerste aanzet van de geluidsschermen E314

06 Augustus 2018

Er wordt vandaag gestart met het plaatsen van geluidsschermen langs de E314.

Groen voerde reeds lang geleden actie voor geluidsschermen in de omgeving van de Gelabbekerstraat en de Bleuskensstraat. De Vlaamse overheid voerder metingen uit, maar tot onze verbazing liet de zone naast de autostrade de hoogste waarden optekenen.

Op basis van deze metingen werd een stappenplan opgesteld om waar nodig onze stad te voorzien van geluidsmuren. Wij zijn voorstander van nieuwe metingen in Oud-Winterslag. Misschien dat deze zes jaar later alsnog een ander licht op de situatie daar werpen en de geluidsmuren ook daar in een hogere versnelling krijgen.