Platanen worden niet gekapt, mogelijk ooit vervangen

09 Juli 2018

Het schepencollege maakt gedragen compromisvoorstel bekend over de platanen van Waterschei.

Groen Genk heeft zich steeds verzet tegen de plannen om de platanen in Waterschei in een keer te kappen. Bomen kap je niet zonder goede reden. 

Omdat de platanen in de gemeenteraad een bits spel werden van voor en tegen, heeft Groen ervoor gekozen om achter de schermen aan een uitweg te werken. Want de bomen zijn voor ons belangrijk, maar de mensen en de dialoog ook.

We deden aan het actiecomité het voorstel om de bewoners een agendapunt op de gemeenteraad te laten brengen, niet voor of tegen de bomen, maar voor een bevraging over de bomen, zodat alle bewoners gehoord werden.  Dit agendapunt werd door de bewoners op de raad gebracht en unaniem goedgekeurd. Zo kwam het participatietraject tot stand met als resultaat dat men eerst een gefundeerde studie zal laten maken over hoe de bomen op langere termijn vervangen kunnen worden.

Daarnaast kregen we van bewoners het signaal dat er vleermuizen in de bomen leefden. Omdat dit een beschermde diersoort is, legden we contacten met een expert van Natuurpunt en gingen we samen met enkele bewoners op stap met een bat-detector. Dit onderzoek toonde aan dat de vleermuizen voor hun route afhankelijk zijn van de bomen, waardoor op korte termijn kappen van de platanen heel moeilijk wordt. 

Door achter de schermen te werken heeft Groen Genk de kap van de platanen kunnen vermijden.  Ook voor de toekomst zijn we in de eerste plaats voor het behoud van de bomen met de nodige milderende maatregelen. Maar we willen wel mee nadenken over hoe ze op termijn vervangen kunnen worden op een zodanige manier dat het groene karakter van de wijk permanent behouden blijft.