Jan Van den Bergh

Jan Van den Bergh

Jan Van den Bergh

Jan kwam als kotstudent naar Genk voor studies informatica aan Universiteit Hasselt. Nu doet hij er onderzoek naar hoe computers en robots, ervoor kunnen zorgen dat mensen effectiever kunnen werken. Hierbij blijkt diversiteit een kracht en gebruikersgericht werken een grote meerwaarde. Daarom wil hij dat stad Genk diversiteit omarmt en Genkenaren systematisch betrekt bij het uitwerken van diensten en projecten.

Hij leerde ook dat het nodig is om minstens ergens zekerheid te kennen om te kunnen groeien. Armoede is een probleem dat vaak niet alleen komt. Daarom is hij er een sterk voorstander van om mensen in (kans-)armoede naast begeleiding ook een beperkte financiële zekerheid te geven. Een gegarandeerd basisinkomen, of welvaartgarantie, lijkt hem hiertoe een geschikt middel.

Hij verplaatst zich vooral met de fiets of te voet, liefst door de natuur. Hij heeft al even geen eigen auto meer. Met de bakfiets doet hij zijn boodschappen. Deelauto's en openbaar vervoer gebruikt hij voor langere verplaatsingen. Hij wil dat meer mensen die keuze kunnen maken door duidelijke, veilige fietsroutes, een sterker openbaar vervoer en meer deelauto's, ook buiten Genk Centrum.

Jan Van den Bergh

Co-voorzitter

Jan kwam als kotstudent naar Genk voor studies informatica aan Universiteit Hasselt. Nu doet hij er onderzoek naar hoe computers en robots, ervoor kunnen zorgen dat mensen effectiever kunnen werken. Hierbij blijkt diversiteit een kracht en gebruikersgericht werken een grote meerwaarde. Daarom wil hij dat stad Genk diversiteit omarmt en Genkenaren systematisch betrekt bij het uitwerken van diensten en projecten.

Hij leerde ook dat het nodig is om minstens ergens zekerheid te kennen om te kunnen groeien. Armoede is een probleem dat vaak niet alleen komt. Daarom is hij er een sterk voorstander van om mensen in (kans-)armoede naast begeleiding ook een beperkte financiële zekerheid te geven. Een gegarandeerd basisinkomen, of welvaartgarantie, lijkt hem hiertoe een geschikt middel.

Hij verplaatst zich vooral met de fiets of te voet, liefst door de natuur. Hij heeft al even geen eigen auto meer. Met de bakfiets doet hij zijn boodschappen. Deelauto's en openbaar vervoer gebruikt hij voor langere verplaatsingen. Hij wil dat meer mensen die keuze kunnen maken door duidelijke, veilige fietsroutes, een sterker openbaar vervoer en meer deelauto's, ook buiten Genk Centrum.