Mehmet Alpaslan Orhan

Plaats 14

Mehmet Alpaslan Orhan is ingenieur van opleiding. Beroepshalve is hij werkzaam in Leuven als EPB-verslaggever en veiligheidscoördinator. Zo helpt hij mensen om energie te sparen. Zijn interesses voor Genk liggen dan ook in het verlengde hiervan: Genk op de kaart zetten op het vlak van hernieuwbare energie. Dit vergt innovatieve oplossingen maar ook de nodige investeringen daarin. Industrie moet voor Mehmet opnieuw in het teken van mens en milieu staan en niet omgekeerd zoals nu vaak gebeurt. 

Mehmet is getrouwd en steekt ook graag veel energie in zijn drie prachtige kinderen. Hij wenst voor hen een samenleving zonder polarisering tussen mensen. Als we opnieuw leren dankbaar en tevreden zijn met wat we hebben, dan is er geen ruimte om mensen tegen elkaar op te zetten.
#hetkananders #GroenGenk