Rutger Barendse

Plaats 11

Rutger is natuurgids en leidt de Genkse plantenwerkgroep. Zij inventariseren de wilde planten in de Genkse omgeving. Ook voor zijn werk als zelfstandige inventariseert Rutger de natuur voor de Nederlandse overheid, voornamelijk in Nederlands Limburg. Hij maakt veel foto's van de natuur, zowel in de stad als daarbuiten en doet zoveel mogelijk per fiets. De terrils zijn zijn favoriete bestemmingen. Hij vindt dat er voor iedereen dichtbij huis groen te vinden moet zijn, ook tussen de bewoning. Milieuvriendelijk bouwen en duurzaam groenbeheer staan hoog op zijn agenda."

Rutger is als buurtbewoner van de Reinpadstaat een van de bezielers van het eenrichtingsverkeer op de fietsstraat aan de scholen. Dankzij zijn doorzettingsvermogen wist hij samen met de andere buurtbewoners het stadsbestuur over te halen om het eenrichtingsverkeer uit te breiden in de schoolomgeving.

Rutger is Nederlander en stelt zich als EU-burger kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen. Hoewel dit reeds sinds het Verdrag van Maastricht mogelijk is, zijn er zeer weinig Unieburgers die in een andere lidstaat waar ze wonen politiek actief zijn. Rutger kan in België als gemeenteraadslid gekozen worden, aangesteld worden als schepen, maar niet als burgemeester.
#GroenGenk #hetkananders