Genk-Zuid-West: geen industrie tegenover de Maten

21 Februari 2018

Zo’n tien jaar geleden zorgde ons gemeenteraadslid Kristien Kempeneers er al voor dat er een verplicht MER (milieu-effectenrapport) werd uitgevoerd rond uitbreiding van industrieterrein Genk-Zuid naar groen gebied tussen Albertkanaal en Boudewijnlaan. Deze studie toont duidelijk aan dat het terrein tegenover de Maten slechts beperkt kan worden omgezet naar bijkomende industrie.  Groen Genk is geen voorstander voor bijkomende industrie terwijl er nog veel percelen beschikbaar zijn op Genk-Zuid.