Gezonder

18 December 2017

Gezonder

Snuif de frisse lucht op, kuier door gezellige straten en kom tot rust in verkwikkend groen. Wie wil er nu niet in zo'n buurt wonen? Wij kiezen voor een stad op mensenmaat waar het aangenaam wonen, werken, fietsen en wandelen is.  

We willen dit doen aan de hand van 10 thema's:

 1. We maken van Genk een eetbare stad,

 2. Meer ruimte voor groen en mensen in ons centrum,

 3. We volgen de luchtkwaliteit permanent op,

 4. Elk kind kan buiten spelen,

 5. We voeren een toegankelijk en integraal gezondheidsbeleid,

 6. We zorgen voor een groter draagvlak voor de bomen in Genk,

 7. We helpen onze scholen vergroenen,

 8. Een Genkse Betonstop,

 9. We binden de strijd aan tegen plastic-afval,

 10. We zijn een pesticidevrije stad.

We maken van Genk een eetbare stad

We brengen lokale gezonde voeding in Genk naar de Genkenaren.  De keuzes die we maken op het vlak van voeding, hebben een enorme impact onze gezondheid en op het milieu. Daarom wil Groen gezonde lokale voeding dichter bij de Genkenaren brengen.

Hoe kunen we dit doen?

 • We organiseren een lokale biomarkt, zoals boer op de koer
 • We zorgen voor eetbare terrassen bij de horeca, 
  moestuintjes op scholen, moestuinkoken in de volkstuintjes..
 • We zetten vegetarische en vegan op de kaart in Genk in samenwerking met horeca en door acties zoals de langste vegetarische tafel
 • We maken een duurzame voedingsstandaard voor recepties van de stad
 • We leggen een voedselbos aan

Meer ruimte voor groen en mensen in ons centrum

Groen Genk wil van het vergroenen van het centrum een strategisch stadsproject maken, dat op dezelfde hoogte staat als Thor en C-Mine of La Biomista.  Het autoluw maken van de handelskern biedt mogelijkheden om de openbare ruimte te vergroenen en terug te geven aan de fietsers, wandelaars, zij die genieten van een terrasje. Door Genk op grote schaal te vergroenen geven we een unieke identiteit aan ons centrum.

Hoe kunnen we dit doen?

 • We maken een groene dreef van het slachthuis tot het Molenvijverpark. We trekken het groen van de randen van ons centrum (Stiemerbeekvallei, Molenvijverpark) door tot in het centrum.  We beperken daarom het aantal rijstroken op de Europalaan.
 • We mogelijk brengen waterlopen opnieuw aan de oppervlakte
 • We voeren de ideeën die werden aangereikt door de vrijwilligers van de open milieuraad uit

We volgen de luchtkwaliteit permanent op

Gezonde lucht in de omgeving van de scholen, terugdringen van de schadelijke uitstoot van Genk-Zuid, maar ook van het autoverkeer en de uitstoot van kachels in de winter.

Hoe kunnen we dit doen?

 • We brengen het E-missieplan voor Genk-Zuid opnieuw naar de voorgrond en een vast agendapunt van de commissie leefmilieu. We behouden een coördinator die het E-missieplan opvolgt
 • We zorgen voor meer data van de luchtkwaliteit in de Genkse woonwijken, niet enkel die van Genk-Zuid.  Hiervoor zetten we samen met de bewoners permanente meetcampagnes op langs drukke toegangswegen.
 • We voeren een sensibiliserend beleid tegen illegaal stoken en benutten meetfietsen om hiertegen daadwerkelijk te kunnen optreden.
 • Bedrijven die om de haverklap brand veroorzaken horen voor ons niet thuis op Genk-Zuid.
 • We maken kindlinten in elke wijk. Een kindlint is een gemarkeerde veilige wandelroute of fietsroute route in de wijk die kinderen gebruiken zelfstandig tussen speelplekken, scholen en andere kinderbestemmingen te bewegen.
 • We garanderen een groene speelplek binnen 500 meter
 • We ondersteunen het inrichten van speelstraten

Elk kind kan buiten spelen

Kinderen hebben het recht om buiten te kunnen spelen. Om dit mogelijk te maken willen we verder drempels wegnemen om buiten de eigen tuin te spelen.

Hoe kunnen we dit doen?

 • We maken kindlinten in elke wijk. Een kindlint is een gemarkeerde veilige wandelroute of fietsroute route in de wijk die kinderen gebruiken zelfstandig tussen speelplekken, scholen en andere kinderbestemmingen te bewegen.
 • We garanderen een groene speelplek binnen 500 meter
 • We ondersteunen het inrichten van speelstraten

We voeren een toegankelijk en integraal gezondheidsbeleid

Gezondheid is belangrijk, daarom moet de stad hier ondersteunende maatregelen nemen.

Hoe kunnen we dit doen?

 • We ondersteunen de diverse sportverenigingen, hebben oog voor een divers aanbod aan sporten en belonen wie werk maakt van sociale doelstellingen.
 • We ondersteunen scholen bij het voeren van een beleid om kinderen en jongeren meer beweging te bezorgen.
 • We zorgen voor een goed uitgebouwde eerstelijnszorg die voor iedereen betaalbaar is. 
 • We geven bekendheid aan het over-kop-huis
 • Een goed uitgebouwd preventienetwerk is het beste wapen tegen verslaving.  De strijd tegen verslaving heeft ook oog voor het weerbaar maken van onze Genkenaren

We zorgen voor een groter draagvlak voor de bomen in Genk

We garanderen het groene karakter van elke wijk.  

Hoe kunnen we dit doen?

 • We stellen een boommakelaar aan om in Genk het draagvlak voor bomen te vergroten. Een boommakelaar maakt beleid rond de positieve eigenschappen van bomen, zoekt oplossingen bij klachten van mensen, mobiliseert vrijwilligers rond het verzorgen van de bomen, stroomlijnt communicatie indien er natuurbeheerswerken zijn waarbij bomen gekapt worden, volgt de boomcompensaties op...
 • We ontwikkelen een vrijwilligerswerking rond onze Genkse bomen
 • Eigenaars van tuinen worden gestimuleerd om deze ecologisch aan te leggen en zoveel mogelijk bomen op hun grond te behouden.
 • Bedrijventerreinen krijgen een parkmanager voor de aanleg en het onderhoud van inheems groen op de bedrijventerreinen.
 • Illegale kap of kapotsnoeien wordt opgespoord en beboet.
 • We werken een reglement uit dat gevel- en tegeltuinen toelaat.

We helpen onze scholen vergroenen

Vertoeven in het groen is goed voor de gezondheid. Er is echter vaak niet veel groen in de omgeving waar onze kinderen een zeer groot deel van hun tijd doorbrengen; de school. Daarom willen we scholen helpen te vergroenen.

Hoe kunnen we dit doen?

 • We ondersteunen hun projecten (een moestuin, een poel..) door hiervoor een subsidiereglement uit te werken.
 • We streven naar een groene avontuurlijke speelplaats (GRAS) op iedere school. Zo’n speelplaats verhoogt speelkansen en verlaagt pestgedrag.

Een Genkse Betonstop

We behouden het groene karakter van Genk. 

Hoe kunnen we dit doen?

 • We inventariseren de onbebouwde percelen natuur die momenteel niet de bestemming natuur hebben en bepalen hun ecologische waarde
 • We gaan na welke leegstaande bebouwen of wegen beter (gedeeltelijk) vervangen kunnen worden door natuur
 • We organiseren een bevraging om inwoners te laten meedenken over mogelijke scenario’s om een betonstop in Genk mogelijk te maken

We binden de strijd aan tegen plastic-afval

Plastic afval is een wereldwijd probleem dat ook lokaal moet aangepakt worden.

Hoe kunnen we dit doen?

 • Na het Genker bakje (restorestje) maken we werk van het Genker zakje: we bannen plastic tassen op ons grondgebied en ontwikkelen in samenwerking met onze academie en artistiek herbruikbaar alternatief aanbod om “plasticvrij” te kunnen winkelen
 • We werken sensibiliserend door zelf het goede voorbeeld te geven op evenementen zoals carnaval, festivals
 • We ondersteunen burgerinitiatieven zoals fabrique écologique

We zijn een pesticidevrije stad

Het wordt steeds duidelijker dat pesticiden meer doden dan alleen onkruid. Ze zijn ook schadelijk voor dieren die soms ook een belangrijke rol spelen in het kweken van ons voedsel zoals bijen.

Hoe kunnen we dit doen?

 • We werken preventief door na te denken over onkruidluwe aanleg van nieuwe wegen en pleinen
 • We geven als stad het goede voorbeeld in het kader ook van het bijenplan
 • We voeren een sensibilisatiebeleid dat stimulerend is voor bewoners, bedrijven en organisaties / scholen die zonder gif onkruid bestrijden
 • We bouwen onze gifvrije volkstuintjes verder uit