Menselijker

15 September 2018

Menselijker

Zorgvriendelijke wijken zijn voor Groen het uitgangspunt bij het ontwikkelen van pleinen, straten, fietspaden...  Zorgvriendelijke wijken vertrekken van de noden van de kwetsbaarste Genkenaren, onze kinderen, onze senioren, onze mensen met een beperking, onze fietsers en wandelaars.  

We willen dit doen aan de hand van tien thema's:

 1. We maken Genk toegankelijk voor iedereen,

 2. We voeren een zichtbaar fietsbeleid,

 3. Aangenamere straten, pleinen en parken,

 4. We stimuleren duurzaam vervoer,

 5. Genk, stad van de taal,

 6. Kwetsbare groepen ondersteunen in vinden van werk,

 7. We maken van Genk een deelstad,

 8. We investeren in onze lokale helden,

 9. Genk is voor ons een stad waar iedereen zich welkom voelt,

 10. We stimuleren ontmoeten tussen bevolkingsgroepen.

We maken Genk toegankelijk voor iedereen

We maken Genk toegankelijk voor iedereen en geven voldoende ruimte aan de kwetsbare weggebruikers.

Hoe kunnen we dit doen?

 • We zorgen voor veilige en valvrije straten en pleinen
  bv. aanpakken richels en trappen op stadsplein in het Centrum
 • Fietsinfrastructuur, zoals fietsstraten, wordt ook op de moeilijkere punten doorgetrokken
  (ronde punten, kruising met wegen, Reinpad verbinden met de Europalaan)
 • We zorgen voor voldoende en aantrekkelijke zit- en rustplaatsen in de wijken
 • Een toeGenkelijkheids-app waarbij je een mankement in het openbaar domein op foto kan delen en ziet hoe het probleem opgevolgd wordt
 • We voorzien voldoende rolstoeltoegankelijke wandelroutes

We voeren een zichtbaar fietsbeleid

Bewegen is belangrijk voor een goede gezondheid. Meer fietsen (in plaats van de auto nemen) zorgt voor meer beweging en minder luchtvervuiling.

Hoe kunnen we dit doen?

 • We bepalen veilige fietsroutes tussen en binnen wijken, maken deze zichtbaar in het straatbeeld en werken de knelpunten op deze routes weg. 
 • Een veilige verskeersinrichting bij scholen opdat kinderen zelfstandig naar school fietsen: 
  Eenrichtingsverkeer, fietsstraten, schoolstraten, of een combinatie ervan
 • We willen fietsen ook actief promoten
  Bv. Genker fietskwartiertje: minder dan een kwartier fietsen, neem de (deel-)fiets
 • De plekken voor centrale kinderopvang moeten vlot bereikbaar zijn met de fiets

Aangenamere straten, pleinen en parken

Mensen gebruiken straten, pleinen en parken liever als het er aangenaam is om te vertoeven.

Hoe doen we dit?

 • We versterken de publieke ruimte met functionele kunstwerken zoals artistieke toiletten, een originele boekenuitleenkast, kunstzinnige vuilnisbakken, zitbanken
 • We maken werk van speelstraten, schoolstraten, fietsstraten
 • We beperken auto’s in het straatbeeld door te zorgen voor alternatieven voor een (tweede) eigen auto:
  auto- en fietsdelen en een sterker openbaar vervoer 
 • We zorgen voor voldoende fietsenstallingen

We stimuleren duurzaam vervoer

We zetten naast wandelen en fietsen in op de combinatie met een sterk en toegankelijk openbaar vervoer en delen van fietsen en auto’s zodat meer gezinnen kiezen om zonder eigen auto te kunnen.

Hoe kunnen we dit doen?

 • We versterken het openbaar vervoer zodat alle wijken steeds vlot bereikbaar zijn.
 • We onderzoeken voor welke groepen Genkenaren kostprijs een belemmering kan zijn om gebruik te maken van deelfietsen, deelauto’s en openbaar vervoer. We verlagen gericht de prijs waar nodig.
 • We zorgen in elke wijk voor een multimodale overstapplaats die toelaat om vlot buslijnen en andere vervoersmiddelen te combineren.
 • We breiden beschikbaarheid van het autodeelsysteem uit naar alle wijken.
 • We stellen een multimodaal mobiliteitsplan op dat veilig en STOER weggebruik centraal stelt (Stappen, Trappen, Openbaar vervoer en Ecologisch-verantwoord Rijden). Hierin zetten gebruiken we het principe van gescheiden verkeer (losliggende fietspaden, busstroken waar mogelijk) op assen voor doorgaand verkeer en veilig gemengd verkeer op lokale wegen (zone 30, fietsstraten, woonerven, …).

Genk, stad van de taal

Groen Genk vindt taal een rijkdom.  Taal bouwt bruggen tussen mensen. We willen die rijkdom van de Genkenaren versterken. We zien meertaligheid als een troef, maar taalvaardig zijn in het Nederlands als de joker. 

Hoe kunnen doen we dit doen?

 • De stad besteedt meer middelen aan het versterken van de taalvaardigheid van onze leerlingen
 • We organiseren een Genkse boekenjagers voor kinderen:
  een sociale netwerken kunnen kinderen een foto posten van een boek dat ze ergens in Genk verstopt hebben. De eerlijke vinder mag het boek houden en doorgeven. Zo wordt speuren naar boeken en lezen fun
 • We maken bij de bib een levensgrote artistieke boekenruilkast waar ieder zijn uitgelezen boeken kan doorgeven.
 • We versterken de rol van de bib bij het organiseren van leesbevorderingsactiviteiten in de scholen, opvanginitiatieven en wijken en gaan op zoek naar leesambassadeurs.

Kwetsbare groepen ondersteunen in vinden van werk

Jongeren zonder diploma, kwetsbare wijken, vrouwen krijgen bijzondere aandacht bij het uitrollen van tewerkstellingsprogramma’s.

Hoe kunnen we dit doen?

 • Inzake tewerkstelling verleggen we de focus van de zware industrie op de bedrijventerreinen naar de lokale handel- en diensteneconomie.
 • We faciliteren kinderopvang voor werkzoekende ouders
 • We werken lokale tewerkstellingsprojecten uit voor taken waar er nood aan is zoals het opruimen van bladeren, klusjesdiensten, textielinzameling, onderhoud van openbaar groen in Genk
 • De werkwinkel, leerwinkel en projecten zoals job-coaching worden uitgerold in de kwetsbare wijken

We maken van Genk een deelstad

Groen bindt de strijd aan met de wegwerpcultuur. We stimuleren allerhande initiatieven van deeleconomie in onze stad, dit kan gaan van vrijwilligerswerk tot professioneel onderbouwde initiatieven. Hierbij denken we ook na over een mogelijk herbestemming van de kringloopwinkel.

Hoe kunnen we dit doen?

 • lokale boekenkastjes, geefpleintjes en upcycling-initiatieven door vrijwilligers worden ondersteund en gepromoot en indien nodig extra professioneel ondersteund.
 • De recent opgestarte fietsenbib  wordt verder uitgerold
 • We werken voor Genk een textielinzamelingsproject uit in samenwerking met de Genkse doorgeefwinkels
 • We richten een babytheek in om babyspulletjes te kunnen doorgeven.  Hierin brengen we ook de Genkse luierbank onder.

We investeren in onze lokale helden

Groen gelooft in de talenten van de Genkenaren.  De vele vrijwilligers die Genk rijk is, de vele artistieke talenten die er in onze stad aanwezig zijn, willen we alle kansen geven.

Hoe doen we dit?

 • We voeren een vrijwilligersbeleid onder leiding van een vrijwilligerscoach
 • We hernieuwen onze diverse subsidiereglementen over de verschillende raden heen en belonen wie zich extra inspant voor duurzaamheid, laagdrempeligheid en toegankelijkheid.
 • We voorzien voldoende budgetten om goede ideeën van Genkenaren (cfr. operatie mooie plekjes) te realiseren. Ook mantelzorgers krijgen de nodige ondersteuning.
 • De jaarlijkse kerstmarkt laten we inkleuren door Genkse verenigingen die zich inzetten voor solidariteit
 • We voeren een talentenbeleid onder de noemer Genkse talentenfabriek
 • We geven het centrum een kiosk voor optredens

Genk is voor ons een stad waar iedereen zich welkom voelt

We heten elke (nieuwe) inwoner welkom en maken hem op eenvoudige manier wegwijs in onze stad. We voeren een zichtbaar antidiscriminatiebeleid.

Hoe kunnen we dit doen?

 • We maken met een onthaalbrochure een (nieuwe) inwoner snel wegwijs in onze stad
 • We streven naar een personeelsbestand dat een weerspiegeling is van onze bevolking
 • We voeren praktijktesten uit op de Genkse woningmarkt
 • We voeren een toegankelijkheidsbeleid en nemen adviezen van de adviesraad personen met een handicap ernstig
 • We zetten het holebi-beleid in onze stad verder

We stimuleren ontmoeten tussen bevolkingsgroepen

De vele mooie voorbeelden die in Genk lopen willen we zeker verderzetten en versterken. Iedereen heeft recht op vrije tijd.

Hoe kunnen we dit doen?

 • We stimuleren initiatieven waarbij kinderen en senioren elkaar leren kennen
 • We ondersteunen initiatieven die samen iets maken of herstellen, zoals repair-cafés
 • We blijven inzetten op de vele goede voorbeelden die Genk heeft, zoals de taal- en talentcoaches, de wereldvluchtelingendag, de vrijwilligers van campus O3, het groot Genks suikerfeest, Vollebak Vennestraat, salon Souvenir…
 • We belonen met de vrijetijdspas (UiTPAS) iedereen die deelneemt aan het vrijetijdsaanbod met spaarpunten. Daarmee verzamel je een gratis voorstelling, zwembeurt, enzovoort. Daarnaast kent de vrijetijdspas automatisch een kansentarief toe aan mensen met een verhoogde tegemoetkoming of in een schuldbemiddelingsproces.
 • We maken van het Molenvijverpark een park van ontmoeting (waterfietsen, een hondenweide met daarbij een extra zone waar blindegeleidehonden vrij kunnen loslopen) gelinkt aan het Heempark en Kattevennen