Kinderopvang bereikbaar met de fiets

12 April 2018

Op de opendeurdag bij de nieuwe langdurige opvang aan de Plaggenstraat in Boxbergheide werd ook de aanpak voor kinderen die met de fiets komen toegelicht.

De hertekening van het landschap van de naschoolse kinderopvang biedt vele voordelen. De opvang kent flexibelere uren, er is een groter aanbod voor de vakanties, er zijn mogelijkheden tot het uitbouwen van een vrijetijdsaanbod na school en huiswerkbegeleiding.

De wijkgebonden centralisatie heeft echter ook een keerzijde. Voor scholen die iets verder van de opvang gelegen zijn, is met de fiets naar school gaan niet altijd even eenvoudig meer. Groen Genk deed daarom aan het beleid reeds meerdere voorstellen om de kinderopvang met de fiets bereikbaar te maken.  Een vlotte en veilige en voor kinderen fietsbare afstand tussen school en opvang is voor ons een minimumvereiste.