Eenrichtingstraat in Reinpadstraat

03 September 2018

Eenrichtingstraat in Reinpadstraat

Rutger Barendse, kandidaat voor Groen Genk, stond mee aan basis voor introductie eenrichtingstraat in Reinpadstraat. Er zullen ook maatregelen genomen worden voor een duidelijker parkeerbeleid.

Rutger Barendse is een van de buurtbewoners van de Reinpadstraat die aan de kar trok om de omgeving van de Reinpadstraat veiliger te maken: “Buurtbewoners van de Reinpadstraat net voorbij de school Reinpad hebben voorgesteld aan de gemeente hun deel van de recent heringerichte straat eenrichtingsverkeer te maken.” vertelt Rutger. “Vlak voor de vakantie moest de aannemer vanwege werken aan de dichtbijgelegen Mispadstraat al eenrichtingsverkeer instellen en dit bleek een rustiger straatbeeld op te leveren en leidde tot minder gevaarlijke situaties. Vooral kerende auto's tijdens de spitsuren en tweezijdig parkeren op de relatief smalle straat leverde naar inzicht van de buurtbewoners problemen op. Er waren bij tweerichtingsverkeer dagelijks gevaarlijke situaties voor kinderen die te voet of op de fiets naar school gingen.”

Dus gingen de buurtbewoners met hun voorstel aankloppen bij de stad. Dit liep niet altijd even vlot, vertelt Rutger: “De gemeente kwam op het voorstel van de buurtbewoners stroef uit de startblokken. Ze leek niet open te staan voor een voorstel van burgers. Na een reeks e-mails en een goed gesprek met de betrokken schepen was de gemeente toch voor rede vatbaar. De buurtbewoners hielden op vraag van de gemeente een enquête , waarbij unaniem voor eenrichtingsverkeer werd gekozen en de gemeente behield, tot een definitieve beslissing, het eenrichtingsverkeer in stand. Op 29 augustus berichtte de schepen de dat het  eenrichtingsverkeer definitief zou worden en er ook extra maatregelen werden genomen zoals afgebakende parkeervakken, een parkeerverbodsbord en paaltjes om het wildparkeren tegen te gaan.”

Recent nog kwam de fietsersbond in het nieuws omdat het aantal kinderen dat met de fiets naar school gaat, steeds verder daalt. Reden hiervoor is vooral een aantal onveilige fietspunten onderweg. Eén van dergelijke gevaarlijke punten is de directe schoolomgeving. Auto’s parkeren tot aan de schoolpoort en komen aanrijden langs beide richtingen. Daarom stellen we met Groen Genk voor om in schoolomgevingen zo fietsvriendelijk mogelijk te maken, op zijn minst bij het begin en het einde van de schooldag, in overleg met de betrokken bewoners, school en ouders. Er zijn diverse mogelijkheden hiervoor: schoolstraten, fietsstraten, eenrichtingstraten, of een combinatie hiervan. Steeds meer Genkenaren nemen hier ook initiatieven voor. Zo onder meer de bewoners van de Reinpadstraat.