We zijn opnieuw verenigd!

03 Februari 2024

We zijn opnieuw verenigd!

Vooruit-Groen zal in Genk de partij worden waar iedereen rekening mee moet gaan houden.

Alessandro Cucchiara (Vooruit):

Ik sta bijna altijd tussen de mensen en ik breng graag mensen samen, omdat ik weet dat ge alleen samen de beste oplossingen kunt bedenken. 

Als lijsttrekker van Vooruit en nu dus van Vooruit-Groen vond ik dan ook dat Vooruit en Groen elkaar opnieuw moesten vinden om samen de gewone Genkenaar te beschermen en te vertegenwoordigen. Wij zijn beide partijen die durven luisteren naar de mensen, partijen waar onze standpunten van de man op straat komt!

 

Chantal Cenens:

Maar soms moet ge elkaar missen zoals de voorbije legislatuur om te beseffen hoeveel sterker gij samen zijt, dus wij zijn blij dat wij de komende legislatuur er terug samen tegenaan kunnen. Zelf zal ik dit doen van op de tweede plaats. 

Wij weten dat wij een serieuze groene meerwaarde kunnen zijn voor onze vrienden van Vooruit. 

Als leerkracht ervaar en hoor ik hoe belangrijk mobiliteit, betaalbare energie, gezonde voeding en natuur zijn om goed in ons vel te zitten. We maken daar samen met de Genkenaren dus werk van.

Genk is aan het veranderen, aan het verduurzamen. Maar het tempo moet goed zitten, het enthousiasme moet aangewakkerd worden en iedereen moet mee kunnen. 

 

Alessandro:

Deze legislatuur hebben wij al enorm veel ingezet op mensen te betrekken, zowel met de burgerbudgetten als met bijvoorbeeld de verkeersplannen. Dat zal ook één van de speerpunten in ons beleid zijn. De tijd dat politici over mensen beslisten is voorbij, beleid voert ge samen met mensen. Verder gaan wij hard inzetten op onze jeugd, ons netwerk in de wijken en kinderopvang!

De komende maanden werken wij verder aan het sterkste programa voor elke Genkenaar.

 

De top 3 wordt verder ingevuld met huidig schepen van werk en financien Yilmaz Kurtal. De schepen die al 6 jaar lang heeft ingezet om de moeilijkste doelgroepen ook kansen te bieden op de arbeidsmarkt.