Smart Manufacturing Campus? Ja! Nodeloze boskap? Nee!

07 September 2021

Smart Manufacturing Campus? Ja! Nodeloze boskap? Nee!

"Door eerder gebruik van inspraakrecht voor burgers,  voorkwamen we al dat het hele bos aan de ingang zonder bouwplannen gekapt zou worden. Eens de bouwplannen concreet werden, bleek de volledige kap nu niet nodig."

Groen Genk wil dat bij de uitbouw van de Smart Manufacturing Campus in Thor-park, het bestaande bos maximaal behouden en beschermd wordt. Daarom dient het een verzoekschrift in bij de stad Genk. Er is op de site naast EnergyVille ruimte genoeg om de uitbreiding te realiseren zonder dat er bomen gekapt moeten worden. 
"Op die manier blijft het kenmerkend groen aan de toegangspoort van het Thor-park behouden" zegt Jan Van den Bergh, co-voorzitter van Groen Genk.
"Om te voorkomen dat de uitbouw vertraging oploopt, moeten de plannen nu herbekeken worden. Volgens ons is het een win-win situatie. De nieuwe Smart Manufacturing Campus komt er en kan in een groene omgeving gerealiseerd worden. Ook werken gaat immers beter in een groene, natuurlijke omgeving" zegt Chantal Cenens, co-voorzitter van Groen Genk.

Stad Genk wil, in samenwerking met diverse partners, de Smart Manufacturing Campus te realiseren in Thor park. Groen Genk verwelkomt deze investering. Ze wil echter wel dat de impact op de aanwezige natuur zo beperkt mogelijk is. Ook dient de stad haar eigen regels te volgen. De partij stelt voor om de site uit te bouwen in de zone van het wetenschapspark. Zo hebben bezoekers van Thor Central en Nationaal Park Hoge Kempen steeds een mooi zicht op natuur. 

De huidige plannen voorzien de Smart Manufacturing Campus aan de ingang van Thor park in een zone voor kleine bebouwing. Co-voorzitter Jan Van den Bergh: "Door eerder gebruik van inspraakrecht voor burgers,  voorkwamen we al dat het hele bos aan de ingang zonder bouwplannen gekapt zou worden. Eens de bouwplannen concreet werden, bleek de volledige kap nu niet nodig." Ook nu nog zal er daar veel meer bos verdwijnen dan nodig is voor het gebouw op dit moment. Het gebouw is ook te groot voor die plaats. De activiteiten passen ook beter op een wetenschapspark. De partij stelt dan ook voor om de campus uit te bouwen naast EnergyVille. Daar past het beter binnen de geldende regels. Bijkomend voordeel: er moeten geen of nauwelijks bomen verdwijnen.  

Groen Genk roept de stad en de partners dus op om zo snel mogelijk werk te maken van hertekening van de betrokken plannen. Dit opdat de realisatie van de Smart Manufacturing Campus geen of weinig vertraging zal oplopen, maar op een geschiktere plek terecht kan komen. Groen Genk vraagt ook om een parkeerplan op te stellen voor de site. Zo kunnen investeringen meer gaan naar aangename werken en bezoeken. 

SMC000.png